Dusavik II

 • Sted

  Dusavik

 • Adresse

  Finnestadveien

 • Type

  Industritomt

 • Totalareal

  18,75 mål

 • Ledig areal

  Hele tomten er utleid til Norsea AS.

 • Status

  Tomten ble ferdig opparbeidet i 2016.

 • Website

  -

Dusavika er en av de største oljebasene ved Nordsjøen, og er et viktig knutepunkt for baseaktiviteten langs norskekysten. I gjeldende kommuneplanarbeid i Stavanger er næringsarealet utvidet med ca. 200 daa som skal reguleres til industri- og lagerbedrifter med tilhørende kontorer som kan dokumentere behov for sjørettet beliggenhet eller er energirelatert.

Sammen med Norsea Eiendom har vi opparbeidet ca 18 mål tom til utelagring innenfor de 200 daa som skal reguleres til industri. Tomten leies av Norsea AS.