Sviland Næringsområde

 • Sted

  Sandnes Øst

 • Adresse

  Fabrikkveien, Sandnes kommune

 • Type

  Industri/logistikk

 • Totalareal

  85 000 kvm tomteareal

 • Ledig areal

  Ledig for bruker

 • Status

  Reguleringsplan er sendt inn til første gangs behandling.

 • Website

  -

Sammen med Sandnes Tomteselskap skal vi utvikle 85 000 kvm areal til nærings formål. Reguleringsplan er under utarbeidelse. Mulighet for både mindre og større bedrifter.