Dusavik II

Fakta

  • Sted: Dusavik
  • Adresse: Finnestadveien
  • Type: Industritomt
  • Totalareal: 18,75 mål
  • Ledig areal: Hele tomten er utleid til Norsea AS.
  • Status: Tomten ble ferdig opparbeidet i 2016.

Dusavika er en av de største oljebasene ved Nordsjøen, og er et viktig knutepunkt for baseaktiviteten langs norskekysten. I gjeldende kommuneplanarbeid i Stavanger er næringsarealet utvidet med ca. 200 daa.

Dette skal reguleres til industri- og lagerbedrifter med tilhørende kontorer som enten kan dokumentere behov for sjørettet beliggenhet eller er energirelaterte.

Sammen med Norsea Eiendom har vi opparbeidet ca 18 mål tomt til utelagring innenfor de 200 daa som skal reguleres til industri. Tomten leies av Norsea AS.

Om oss

K2 Stavanger AS ble etablert i Stavanger i 2009. Bak selskapet står lokale eiendomsutviklere med lang erfaring fra eiendomsbransjen.

Kontakt oss

Epost: go@k2-stavanger.no

Adresse

Lars Hertervigsgate 3
P.O.Box 829 Sentrum
4004 Stavanger