Paradis Trinn 1

Fakta

  • Sted: Stavanger, Paradis
  • Adresse: Lagårdsveien 100, Stavanger kommune
  • Type: Kontor, service og handel
  • Totalareal: 54 000 kvm næring
  • Status: Plan er godkjent, markedsarbeid påbegynt

Paradis ligger like sør for Stavanger sentrum, mellom bydelene Våland og Storhaug. Her planlegger K2 sammen med Bane Rom Eiendom en omfattende byutvikling ved den nye Paradis stasjon på dobbeltsporet mot Sandnes. Med sin sentrale plassering, nærhet til sjøen og gode kollektivdekning ligger alt til rette for at området skal bli transformert til en urban bydel midt i Stavanger.

Detaljreguleringsplan for Paradis området ble godkjent av Stavanger kommune februar 2016. Området er planlagt utbygd med 54 000 kvm næring og 450 boliger. På hver side av Strømsbruen planlegges store kontorbygninger, med høyde på inntil 12.etasjer. Lenger sør langs sjøen planlegges to større boligprosjekter.

Vi har som målsetting å utvikle et prosjekt med moderne, fleksible og arealeffektive arealer med høy teknisk kvalitet. Videre er vi opptatt av byggene fremstår med en tydelig, god og spenstig arkitektur.

Om oss

K2 Stavanger AS ble etablert i Stavanger i 2009. Bak selskapet står lokale eiendomsutviklere med lang erfaring fra eiendomsbransjen.

Kontakt oss

Telefon: 51 53 71 10
Fax: 51 53 71 01
Epost: go@k2-stavanger.no

Adresse

Lars Hertervigsgate 3
P.O.Box 829 Sentrum
4004 Stavanger