Paradis Trinn 1

Fakta

  • Sted: Stavanger, Paradis
  • Adresse: Lagårdsveien 100, Stavanger kommune
  • Type: Kontor, service og handel
  • Totalareal: 54 000 kvm næring
  • Status: Plan er godkjent, markedsarbeid påbegynt

Paradis ligger like sør for Stavanger sentrum, mellom bydelene Våland og Storhaug. Her planlegger K2 sammen med Bane Rom Eiendom en omfattende byutvikling ved den nye Paradis stasjon på dobbeltsporet mot Sandnes. Med sin sentrale plassering, nærhet til sjøen og gode kollektivdekning ligger alt til rette for at området skal kunne transformeres til å bli en urban bydel midt i Stavanger.

Detaljreguleringsplan for Paradisområdet ble godkjent av Stavanger kommune i februar 2016. Området er planlagt utbygd med 54 000 kvm næring og 450 boliger. På hver side av Strømsbruen planlegges store kontorbygninger, med høyde på inntil tolv etasjer. Lenger sør langs sjøen planlegges to større boligprosjekter.

Vi har som målsetting å utvikle et prosjekt med moderne, fleksible og arealeffektive arealer av høy teknisk kvalitet. Videre er vi opptatte av byggene fremstår med en tydelig, god og spenstig arkitektur.

Om oss

K2 Stavanger AS ble etablert i Stavanger i 2009. Bak selskapet står lokale eiendomsutviklere med lang erfaring fra eiendomsbransjen.

Kontakt oss

Epost: go@k2-stavanger.no

Adresse

Lars Hertervigsgate 3
P.O.Box 829 Sentrum
4004 Stavanger