Samarbeidspartnere

K2 har som en del av sin strategi å etablere langsiktige samarbeid med solide aktører innenfor eiendomsbransjen. Dette for å gi selskapet tilgang på kapasitet og kompetanse i forbindelse med utvikling og gjennomføring av prosjekter. Sentrale samarbeidspartnere er følgende:

Obos Rom Eiendom Coop

Tine Sandnes Tomteselskap posten

TS-stangeland ge oil and gas Block Berge

Kruse Smith Petrolink Danielsen Service

Ensign Reklamebyrå CatorHelland

Bergtor