Året 2021 starter med byggestart i Risavika - K2 Stavanger

Året 2021 starter med byggestart i Risavika

I Energiveien i Risavika oppføres nytt lagerbygg for SR Group med byggestart i uke 4 og ferdigstillelse juni 2021.

Bygget er utformet med fokus på god logistikk og fleksibilitet. Det måler i overkant av 2 000 m2 og er utstyrt med to traverskraner og oljeutskiller.

Arkitekt: Aros Arkitekter AS
Totalentreprenør: Masiv Bygg AS

Området
Risavika er en av Norges største havner og er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt. Området er preget av aktiviteter knyttet til offshorevirksomheten i Nordsjøen.

SR Group
SR Group er et av Norges største logistikkselskap, som tilbyr skreddersydde løsninger for olje- og gassindustrien. Selskapet leverer tjenester innenfor transport, supply chain management, og er en totalleverandør av logistikktjenester. Selskapet har hovedbase i Risavika og hadde i 2019 en omsetning på MNOK 546.

Det er ledig ca. 10 mål tomt for utvikling av lager-/verkstedbygg og tilhørende kontor tilpasset leietaker. Se mer informasjon her: Ringholm 2

 

 

Ringholm2nyhet