appexdev, Author at K2 Stavanger
Mariero_header2

Avtale K2 – Coop Norge Eiendom

Coop Norge Eiendom og K2 har inngått avtale om utvikling av Coop sine lagerbygg på Mariero. Målsettingen er å utvikle prosjekter med bolig og næringsformål iht pågående planarbeid. Omfanget av prosjektene tilrettelegger for ca 50.000 kvm nybygg – med tidligst byggestart i 2020.

K2 er en eiendomsutvikler med hovedsatsningsområde i Rogaland. Vi er med i prosessen fra uregulert tomt til ferdig utbygde prosjekter.