BeslagGrossisten bygger nybygg på Sviland - K2 Stavanger

BeslagGrossisten bygger nybygg på Sviland

K2 Stavanger har ferdigstilt infrastrukturen i det nye industriområdet på Sviland, og opparbeidet tomt som er solgt til BeslagGrossisten. Det forventes byggestart for nybygget etter sommeren.

BeslagGrossisten og K2 Stavanger har vært i dialog over lengre tid for å tilrettelegge en passende industritomt for deres nybygg på Sviland. Tomten er ferdig opparbeidet og er rett i underkant av 8 mål, hvor det skal bygges et moderne produksjons- og lagerbygg på ca. 3 500 m2. Byggestart forventes etter sommeren.

Industriområdet er i dag ferdig opparbeidet, hvor Lagerseksjoner har ferdigstilt 4 av 6 bygg. Videre forventes det nybygg for et lokalt byggfirma m.fl. som nærmeste nabo til BeslagGrossisten.

Det er p.t. kun en gjenværende ledig tomt i industriområdet. Den ledige tomten er ca. 11 mål og utvikles av K2 Stavanger og Relog i felleskap. Her vil det utvikles og oppføres inntil 7 000 m2 kombinasjonsbygg til leie, som tilpasses bruker(e). Se mer her: Sviland industriområde

 

Sviland