Bystyret fattet endelig vedtak for utbyggingen på Paradis stasjon - K2 Stavanger

Bystyret fattet endelig vedtak for utbyggingen på Paradis stasjon

Bystyret i Stavanger vedtok i møte 9. desember utbyggingen av Stasjonsbygget, The Box Office og bolig ved knutepunktet i Paradis. 

K2 Stavanger og Bane NOR Eiendom er klar for å skreddersy nye lokaler til leietakere som vil flytte til regionens beste kollektivknutepunkt.

Politikerne fattet endelig vedtak for detaljreguleringen av Stasjonsbygget, The Box Office og boliger ved knutepunktet i Paradis. Prosjektet vil gi et formidabelt løft for området, og legger grunnlaget for den videre utviklingen.

Paradis står fremfor en rivende utvikling med flere hundre boliger og tusenvis av kvadratmeter næringsareal. Innflytting i boliger i Paradis Brygge utviklet av Kruse Smith Eiendom, Bane NOR Eiendom og K2 Bolig er allerede påbegynt.

Se prosjektsidene Stasjonsbygget, The Box Office og Paradis stasjon bolig for mer informasjon.

Lagårdsveien utvikling