Canrig har flyttet inn i deler av nybygg i Vagle Næringspark - K2 Stavanger

Canrig har flyttet inn i deler av nybygg i Vagle Næringspark

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Masiv og forventes ferdigstilt i Q4 2019. Canrig har allerede overtatt deler av bygningsmassen.

Prosjektet består av i underkant 7 000 m2 verksted, lager og kontor. Det foreligger muligheter for utvidelse av verkstedsarealene på den 14 mål store tomten. Canrig Robotics Technologies har overtatt deler av den nesten 7 000 m2 store bygningsmassen..

En ledig tomt igjen i fase 1 for salg eller bygg til leie.

Se prosjektside for Vagle Næringspark for mer info.

Canrig vagle næringspark