Coop til Vagle Næringspark - K2 Stavanger

Coop til Vagle Næringspark

Vagle Næringspark befester sin posisjon som regionens logistikksenter med Rema 1000 Distribusjon, Posten/Bring og nå Coop Norge sitt kommende regionslager.

Det er inngått avtale mellom Coop Norge Eiendom AS og Vagle Næringspark AS om kjøp av ca. 60 mål tomt i Vagle Næringspark. Opparbeidelsen av tomten tiltas i 2021 og vil legge grunnlaget for en fremtidig relokalisering av Coop sitt regionslager.

Av andre aktører i Vagle Næringspark kan Canrig Robotic, YX Truck og Rettedal Bilkontroll trekkes frem. Sistnevnte er under etablering og forventer ferdigstillelse av sitt nybygg i 2021.

Det er fremdeles plass til flere aktører i Vagle Næringspark. I fase I er det ledig ca. 20 mål ferdig opparbeidet tomt og i fase II starter opparbeidelsen av ytterligere 80 mål i 2021.

Les mer om Vagle Næringspark her: Vagle Næringspark

Coop inn i Vagle Næringspark: Vil gi flere arbeidsplasser, mener Wirak
(Aftenbladet, 08.12.20)

Coop kjøper tomt i Sandnes: Dette betyr flere arbeidsplasser
(Sandnesposten, 08.12.20)

Vagle fase2