Ferdig utviklet tomteområde i Risavika - K2 Stavanger

Ferdig utviklet tomteområde i Risavika

I 2013 kjøpte K2 Stavanger sammen med BRAI AS ca 48 mål næringstomt fra Lyse i Risavika.

Nå sommeren 2022 er hele tomteområdet ferdig utviklet og leietakere på området er Expro Norway, Lyse Neo Petroleum Services, SR Group og Aggreko Norway.

Aggreko har i sommer flyttet inn i nybygget sitt som er det siste av de 4 byggetrinnene på eiendommen. Entreprenør har vært Masiv Bygg AS og Aros arkitekt.

Vi er nå ferdig med utviklingen av dette tomteområdet i Risavika, men vi er i gang med å regulere nye næringstomter like ved tomten til Balder Tjora.

På Tjora i Risavika kan vi tilby nye industribygg med byggestart allerede neste år.

 

Risavika ferdigstilt