Opparbeidelsen av industritomter i gang på Sviland - K2 Stavanger

Opparbeidelsen av industritomter i gang på Sviland

Anleggsmaskinene fra Stangeland Maskin er på plass og første fase av opparbeidelsen på Sviland er nå i gang.

Det opparbeides 47 mål med industritomter tilpasset aktører med behov for større arealer sentralt i regionen. Området er nærmeste nabo til Velde AS og Østraadt Rør AS, med 6 km til E39.

Innenfor området tillates det oppført bygning for produksjonsbedrifter, transportbedrifter og lager, og anlegg som har naturlig tilknytning til dette.

Hele området forventes ferdig opparbeidet med infrastruktur til tomtegrenser medio 2022.

Se mer informasjon her: Sandnes Øst

Forsidebilde Sandnes øst