Første spadestikk i Risavika for nytt lagerbygg - K2 Stavanger

Første spadestikk i Risavika for nytt lagerbygg

Nytt lagerbygg for SR Group og Petroleum Services er under oppføring i Risavika.

Første spadestikk ble tatt denne uken på tomten i Risavika. Her er det under oppføring ca. 2 100 m2 med tilhørende 2,5 mål uteareal for SR Group og Petroleum Services. Bygget oppføres av Masiv Bygg og forventes ferdigstilt i begynnelsen av mai 2020.

Tilstede under første spadestikk var f.v. Bjørn Røstad (SR Group), Gjermund Øren (K2 Stavanger), Anders Urdal (Petroleum Services), Haakon Haaland (Petroleum Services) og Gustav Sanne-Gundersen (SR Group).


Illustrasjon av lagerbygget på tomten.

Vi har ledig 15 mål tomt for utbygging, se gjerne Nybygg i Risavika og Risavika prosjektside for mer informasjon.

Byggestart ringholm 2