Høy aktivitet på Bykronen i Stavanger sentrum - K2 Stavanger

Høy aktivitet på Bykronen i Stavanger sentrum

De siste månedene har vært preget av store rivnings- og gravearbeider, som nå viser godt igjen på tomten. I «Hallen» er bygningsarbeidene påbegynt og det er straks oppstart av byggearbeider for parkeringskjelleren.

Bykronen består av bolig og næring, hvor sistnevnte skal ferdigstilles først. «Hallen» skal ferdigstilles i år og leilighetene i 2025.

Bykronen Næring består av i alt 4 500 m2 næringsareal hvor hoveddelen er nyrenoverte kontorlokaler til Storebrand og Skagen Fondene i «Hallen».

«Hallen» ble opprinnelig oppført i 1951 med påbygg noen år etterpå. Thorleif Sunde byggde og eide «Hallen», som da ble benyttet som bilverksted.

Nå tilpasses «Hallen» Storebrand og Skagen Fondene med fokus på fremtidsrettede løsninger og smart bygg-teknologi. Det er lagt vekt på å redusere energiforbruket og forbedre energikarakteren. Dette er en omfattende rehabilitering og bygget sertifiseres etter BREEAM-NOR Bespoke.

På taket ser man allerede konturene av en flott takterrasse som blir felles for beboere og ansatte i Bykronen.

Bykronen næring