Infrastruktur ferdig og ferdigstillelse november 2019 - K2 Stavanger

Infrastruktur ferdig og ferdigstillelse november 2019

KCA Deutag flyttet inn i sitt nye anlegg på Mongstad sommeren 2019, og det gjenstår nå kun to måneder før de siste to byggene i prosjektet står ferdig. Leietakere er SR Group og Archer.

K2 Stavanger og BRAI AS er utviklere bak prosjektet på Mongstad som vil stå ferdig i november 2019. Det består av i alt tre logistikk bygg for KCA Deutag, SR Group og Archer. Bygningsmassene summerer seg til 12.000 m2 med rikelig uteareal på 40 mål tomt.

Se prosjektsiden for mer informasjon: Mongstad

mongstad