Innflytting i nybygg i Vagle Næringspark - K2 Stavanger

Innflytting i nybygg i Vagle Næringspark

Rettedal Bilkontroll flytter fra Sola til Vagle Næringspark i helt nytt bygg. Lagerseksjoner varsler byggestart.

Høsten 2020 inngikk Rettedal Bilkontroll avtaler om nytt bygg i Vagle Næringspark og vil nå flytte inn før sommeren til avtalt tid. Bygget er i overkant av 1000 m2, hvor Vest Entreprenør er benyttet som totalentreprenør.

Lagerseksjoner varsler at det blir byggestart på Vagle etter sommerferien, og er den nest siste byggeklare tomten som venter i gang setting. Samtlige tomter i fase 1 er solgt eller leid ut.

I fase 2 er det fremdeles ledige tomter for salg. Vi kan også tilby skreddersydde bygg for leie.

 

Vagle Blå Rettedal