K2 Stavanger og Relog etablerer nytt eiendomsselskap - K2 Stavanger

K2 Stavanger og Relog etablerer nytt eiendomsselskap

K2 Stavanger og Relog har siden 2010 jobbet sammen om utviklingen av Vagle Næringspark. I slutten av 2022 ble eiendomsselskapet «K2-Relog Industrieiendom AS» etablert for å styrke den felles satsingen på utvikling av industriprosjekter i regionen.

K2-Relog Industrieiendom er etablert for å styrke satsingen på utvikling av eiendomsprosjekter for industri og logistikk bedrifter i regionen. Selskapet har ved inngangen til 2023; en ferdigutviklet industrieiendom med ca. 7 000 m2 byggningsmasse, ca. 60 mål industritomter klare for nye utviklingsprosjekter og ca. 300 mål industritomter under regulering.

Industritomtene klare for nye utviklingsprosjekter er fordelt på to lokasjoner: Vagle Næringspark og Sviland.

K2-Relog Industrieiendom inngikk i januar 2023 en langsiktig leieavtale med Volvo Maskin Service på et nybygg på ca. 3 200 m2 bygningsmasse og 11 mål tomt på Vagle med innflytting årsskiftet 2024/2025.

Logo k2