Nybygg i Risavika - K2 Stavanger

Nybygg i Risavika

Oppstart for byggearbeidene på tomten er fjerde kvartal 2019 og ferdigstillelse allerede i andre kvartal 2020.

Lagerbygg på 2 000 m2 oppføres i Risavika for leietaker SR Group AS og vil ferdigstilles allerede i andre kvartal 2020. Bygget oppføres av Masiv Bygg AS.

Vi har fremdeles ledig ca. 15 mål tomt som kan bebygges med nye kombinasjonsbygg for leietaker i Risavika. Se prosjektside: Ledig tomt i Risavika.

Ringholm 2 nybygg