Dreyer Bolig - K2 Stavanger

Aktive prosjekter bolig

Dreyer Bolig

    dreyer_bolig

Eiendommene til Dreyer Bolig ligger hovedsakelig i Stavangers mest sentrale og etterspurte boområder.

Dreyer Bolig leier ut et bredt spekter av boliger. Hovedvekten er nyere og sentrumsnære leiligheter.

Basert på erfaring, kompetanse, markedskunnskap og solid økonomi legger vi til rette for godt samarbeid og langsiktige relasjoner.

Les mer på: www.dreyerbolig.no

Fakta

  • EIERE DREYER BOLIG:
    Camar Eiendom, K2 Bolig og Amles Invest