Vagle Næringspark

  Vagle prosjektbilde

Vagle Næringspark AS er et samarbeid med NHP (40 %), K2 (40 %) og Sandnes Tomteselskap (20 %). Målet er å utvikle Vagle til et fremtidsrettet næringsområde sentralt plassert ved godsterminalen på Vagle.

Vagle er allerede i ferd med å bli et naturlig valg for bedrifter med behov for mye plass som for eksempel Rema Distribusjon og Posten.

Planområdet er på 500 000 m2, og vi har avtale om å kjøpe rundt 240 000 m2. Det er to opparbeidete tomter for salg på rundt 14 mål og 30 mål. Ytterligere tomter vil bli byggeklare fra 2019. Tomtestørrelsene varierer fra 4 mål til 70 mål.

Det lages ny veiforbindelse fra godsterminalen på Ganddal via E39 ved Bråstein. Denne tverrforbindelsen er med på å forsterke Vagle Næringspark som knutepunkt for logistikkbedrifter. Første delstrekning er under bygging, og strekningen fra godsterminalen til Foss Eikeland vil stå ferdig sommeren 2019.

Last ned kart
Last ned reguleringsbestemmelser
Artikkel fra aftenbladet.no

Fakta

 • Sted:
  Vagle Sandnes kommune
 • Adresse:
  Fabrikkveien, 4323 Sandnes
 • Type:
  Næringstomter
 • Totalareal:
  ca. 240 000 kvm næringstomt
 • Ledig areal:
  Tomter på 14 og 30 mål til salgs
 • Status:
  Tomter ferdig opparbeidet