Vagle Næringspark - K2 Stavanger

Vagle Næringspark

  Vagle prosjektbilde

Vagle Næringspark AS er et samarbeid med NHP (40 %), K2 (40 %) og Sandnes Tomteselskap (20 %). Målet er å utvikle Vagle til et fremtidsrettet næringsområde sentralt plassert ved godsterminalen på Vagle.

Vagle Næringspark er allerede i ferd med å bli et naturlig valg for bedrifter med behov for mye plass som for eksempel Rema Distribusjon og Posten. Planområdet er på 500 000 m2, og vi har avtale om å kjøpe rundt 240 000 m2.

I fase 1 er det kun en ledig opparbeidet tomt på rundt 25 mål igjen for salg.
I fase 2 vil ytterligere tomter bli byggeklare i 2021. Tomtestørrelser fra 4 mål til 70 mål.

Eierne bak Vagle Næringspark AS kan i tillegg til salg av tomter utvikle bygg for leie. Canrig Robotic Technologies sitt nybygg i Vagle Næringspark er et eksempel på dette.

Det lages ny veiforbindelse fra godsterminalen på Ganddal via E39 ved Bråstein. Denne tverrforbindelsen er med på å forsterke Vagle Næringspark som knutepunkt for logistikkbedrifter. Første delstrekning fra godsterminalen til Foss Eikeland ble ferdigstilt sommeren 2019.

Last ned reguleringsbestemmelser

Fakta

 • Sted:
  Vagle Sandnes kommune
 • Adresse:
  Vagleveien, 4323 Sandnes
 • Type:
  Næringstomter
 • Totalareal:
  ca. 240 000 kvm næringstomt
 • Ledig areal:
  En tomt på ca. 25 mål ferdig opparbeidet, flere muligheter i trinn 2
 • Status:
  Tomter ferdig opparbeidet, og nye opparbeides i 2021
K2_Bolig_Mars22_088

Prosjektansvarlig:

Eirik Houge

Eiendomsutvikler - K2 Stavanger


D: 477 07 707

eh@k2-stavanger.no