Vagle Næringspark - K2 Stavanger

Vagle Næringspark

  Vagle prosjektbilde

Vagle Næringspark AS er et samarbeid med NHP (40 %), K2 (40 %) og Sandnes Tomteselskap (20 %). Målet er å utvikle Vagle til et fremtidsrettet næringsområde sentralt plassert ved godsterminalen på Vagle.

Vagle er allerede i ferd med å bli et naturlig valg for bedrifter med behov for mye plass som for eksempel Rema Distribusjon og Posten.

Planområdet er på 500 000 m2, og vi har avtale om å kjøpe rundt 240 000 m2. Det er en opparbeidet tomt for salg på rundt 25 mål. Ytterligere tomter vil bli byggeklare i 2020. Tomtestørrelsene varierer fra 4 mål til 70 mål.

Det lages ny veiforbindelse fra godsterminalen på Ganddal via E39 ved Bråstein. Denne tverrforbindelsen er med på å forsterke Vagle Næringspark som knutepunkt for logistikkbedrifter. Første delstrekning fra godsterminalen til Foss Eikeland ble ferdigstilt sommeren 2019.

Last ned kart
Last ned reguleringsbestemmelser
Artikkel fra aftenbladet.no

Fakta

 • Sted:
  Vagle Sandnes kommune
 • Adresse:
  Fabrikkveien, 4323 Sandnes
 • Type:
  Næringstomter
 • Totalareal:
  ca. 240 000 kvm næringstomt
 • Ledig areal:
  En tomt på ca. 25 mål ferdig opparbeidet, flere muligheter i trinn 2
 • Status:
  Tomter ferdig opparbeidet, og nye opparbeides i 2020
Eirik_209

Prosjektansvarlig:

Eirik Houge

Eiendomsutvikler/ utleie - K2 Stavanger


D: 477 07 707

eh@k2-stavanger.no