Stasjonsbygget og The Box Office klar for brukere - K2 Stavanger

Stasjonsbygget og The Box Office klar for brukere

Kommunalstyre for byutvikling i Stavanger vedtok torsdag 20. juni utbygging av Stasjonsbygget, The Box Office og bolig ved knutepunktet i Paradis. 

K2 Stavanger og Bane NOR Eiendom er klar for å skreddersy nye lokaler til leietakere som vil flytte til regionens beste kollektivknutepunkt. Paradis står fremfor en rivende utvikling med flere hundre boliger og tusenvis av kvadratmeter næringsareal.

Innflytting i boliger i Paradis Brygge utviklet av Kruse Smith Eiendom, Bane NOR Eiendom og K2 Bolig er allerede påbegynt.

Se prosjektsidene The Box Office og Stasjonsbygget for mer informasjon.

Lagårdsveien utvikling