K2 Stavanger – sterke eiere med eiendomskompetanse

K2 skal med basis i Kompetanse og Kapital – K2 – utvikle og realisere bolig- og næringsprosjekter i Stavanger regionen. Vi har som målsetting å være en foretrukket samarbeidspartner for investorer, offentlige myndigheter, kunder og leverandører.

BOLIG/NÆRING

Avtale med KCA Deutag

I samarbeid med BRAI AS skal vi bygge et kombinert verksted- og lagerbygg på Mongstad utenfor Bergen. Oljeserviceselskapet KCA Deutag blir leietaker.

Bygget blir på totalt 10.000 m², hvor den ene halvparten skal bli lager og resten skal benyttes som verksted og varemottak. Bygget skal stå ferdig til juni 2019. Entreprenør er Veidekke.

K2 er en eiendomsutvikler med hovedsatsningsområde i Rogaland. Vi er med i prosessen fra uregulert tomt Til ferdig utbygde prosjekter.

Om oss

K2 Stavanger AS ble etablert i Stavanger i 2009. Bak selskapet står lokale eiendomsutviklere med lang erfaring fra eiendomsbransjen.

Kontakt oss

Telefon: 51 53 71 10
Fax: 51 53 71 01
Epost: go@k2-stavanger.no

Adresse

Lars Hertervigsgate 3
P.O.Box 829 Sentrum
4004 Stavanger