The Box

Fakta
Status
Sted

Paradis, Stavanger kommune

Adresse
Lagårdsveien 100
Type

Kontorbygg

Areal

5300 m²

Tomt

2 mål

Nytt kontorbygg ved Paradis stasjon.

The Box er nærmeste nabo til Paradis stasjon og vil fremstå som et attraktivt kontorbygg med sentral beliggenhet. Bygget er på 8 etasjer og er utviklet med høyt fokus på arealeffektive og fleksible løsninger. Kvalitet har vært gjennomgående for byggets utforming og innhold.

Beliggenheten er helt unik og byr på et yrende liv omkranset av boligbebyggelse på alle kanter. I krysningen Lagårdsveien og Strømsbrua passerer det daglig ca. 26 000 biler og Paradis stasjon er knutepunktet hvor tog- og busspassasjerer møtes. I rushtiden er det 8 tog- og 70 bussavganger per time ved stasjonen, og gangtid til sentrum er ca. 10 minutter.

Utvikler: Lagårdsveien Utvikling AS (K2 Stavanger og Bane NOR Eiendom)
Arkitekt: Ghilardi+Hellsten Arkitekter / Norconsult

Prosjektansvarlig
Eirik Houge

Eiendomsutvikler