Handle­kraftig utviklings­selskap

Vi har kompetansen, kapitalen og gjennomføringsevnen som skal til for å kunne utvikle gode bolig- og næringsprosjekter.

K2 Stavanger og K2 Bolig er en regional eiendomsutvikler med bolig- og næringsprosjekter som strekker seg fra Dusavik i nord, til Nærbø i sør. Gode prosjekter bygger på gjensidig tillit, og det er grunnmuren i alt vi gjør. Målet vårt er at alle involverte parter skal bli fornøyd.

K2 Bolig

K2 Bolig er en ambisiøs boligutvikler som står bak suksessprosjekter som Madla Tress, Otterbech kvartalet og Bykronen.

Vi er et lettbeint og handlekraftig utviklingsselskap med bred erfaring fra bransjen. Siden 2016 har vi jobbet for å skape attraktive hjem for alle – uansett alder. Dette har resultert i en rekke spennende boligprosjekter i Stavanger-regionen.

Vi har også flere prosjekter under utvikling. For oss er det viktig å bygge hjem som beboerne trives i. Derfor strever vi etter kvalitet i hver minste detalj.

K2 Stavanger

K2 Stavanger er et handlekraftig utviklingsselskap som kan ta raske avgjørelser. Siden 2009 har vi lagt til rette for næringsvekst i regionen.

Sammen med partnere står vi bak en rekke omfattende næringsprosjekt i Stavanger-regionen. Med lang erfaring fra bransjen er vi aktive i hele verdikjeden – fra utvikling og utbygging, til drift.

Vi har gjennomført detaljregulering av nærings- og boligområder på over 400 000 m² og utvikler prosjekter i Paradis, Vagle, Risavika, Dusavika, Forus, Mariero, Sandnes Øst og Mongstad.