Prosjekter

Nå bygger vi «The Box» på Paradis stasjon

Det er besluttet byggestart for «The Box» medio 2024 og Norconsult blir byggets største leietaker.

Madla Tress er ferdigstilt og innflyttet

I slutten av november overtok de første kjøperne i Madla Tress leilighetene sine.

Paradis Stasjon

Paradis Stasjon er ferdigstilt og beboerne har flyttet inn.

Fremgang på Otterbech kvartalet

Prosjektet går fort fremover, og de tre byggene er nå reist.

Suksess­prosjektet Madla Tress

Nå er det kun to usolgte leiligheter i prosjektet!

Nytt trenings­anlegg for Sør-Vest Politidistrikt ferdigstilt

K2 Stavanger har hatt gleden av å jobbe sammen med Sør-Vest Politidistrikt for å tilpasse vår eiendom Koppholen 21 til deres behov for polititaktisk trening.

Fremdrift Bykronen bolig mars 2023

Vi er ferdige med rivearbeidet og tomten er i ferd med å ryddes.

Nybygg til Volvo Maskin Service på Vagle

K2-RELOG Industrieiendom har inngått langsiktig leieavtale med VMS Stavanger for et nybygg til Volvo Maskin Service på Vagle.