Nærings­eiendom

Sammen med partnere står vi bak en rekke omfattende næringsprosjekt i Stavanger-regionen.

K2 Stavanger er et regionalt eiendomsutviklingsselskap med lokale eiere. Siden 2009 har vi lagt til rette for næringsvekst i Stavanger-regionen. Med lang erfaring fra bransjen er vi aktive i hele verdikjeden – fra utvikling og utbygging, til drift.

Selskapet består av Pål Njærheim, Gjermund Øren, Eirik Houge, Henrik Vidnes og Per Åge Hauge. Vi er er et handlekraftig utviklingsselskap som kan ta raske avgjørelser.

K2 Stavanger har gjennomført detaljregulering av nærings- og boligområder på over 400 000 m2 og utvikler prosjekter i Paradis, Vagle, Risavika, Dusavika, Forus, Mariero, Sandnes Øst og Mongstad.

Kontakt

Pål Njærheim

Daglig leder

Gjermund Øren

Eiendomsutvikler

Eirik Houge

Eiendomsutvikler

Henrik Vidnes

Prosjektsjef

Per Åge Hauge

Forretningsutvikling

Storemyra 190

Moderne kombinasjonsbygg på Mongstad.

Energiveien 12

Moderne kombinasjonsbygg i Risavika.

5 grader Øst

Nytt kvartal med bolig, handel og kontor i Stavanger Øst.

Meieritomten Nærbø

Dagligvarebutikk i Nærbø sentrum.

Finnestad­geilen 10-12

Modernisering og utbygging av kombinasjonseiendom i Dusavika.