Nå bygger vi «The Box» på Paradis stasjon

Det er besluttet byggestart for «The Box» medio 2024 og Norconsult blir byggets største leietaker.

K2 Stavanger og Bane NOR Eiendom har over lengre tid jobbet sammen med Norconsult for å tilpasse «The Box» til deres behov.

«The Box» er det andre bygget i utbyggingen av Paradis stasjon, hvor første bygg med 44 leiligheter ble ferdigstilt før sommeren i år. Kontorbygget «The Box», som skal huse blant andre Norconsult, er på totalt ca. 5 000 m² over 8 etasjer.

Kontorbygget skal BREEAM-sertifiseres og det er fokus på miljøeffektive løsninger for både byggefase og i drift. «The Box» vil utvikles i nært samspill med Norconsult i videre detaljeringsprosess med fokus på gode kvaliteter og fremtidsrettede tekniske løsninger.

Paradis stasjon er et kollektivknutepunkt like ved Stavanger sentrum, som er omkranset av ulike servicetilbud og boligbebyggelse. Det er ca. 1 km fra Paradis stasjon til Stavanger sentrum, hvor Lagårdsveien er tettpakket med offentlige og private aktører: Sør-Vest Politidistrikt, Statens hus (med flere aktører), Skattens hus, Frogner House, TV2, Screen Story, Aleris, Evidia m.m.