Dusavika II

Fakta
Status
Sted

Dusavika, Stavanger kommune

Adresse
Finnestadveien
Type

Kombinasjonsbygg

Areal

20 000 m²

Tomt

45 mål

Moderne kombinasjonsbygg i utvidelsen av Dusavika.

Dusavika er en av de største oljebasene ved Nordsjøen og et viktig knutepunkt for baseaktiviteten langs norskekysten.

Tomteområdet er 45 mål med byggeklare tomter, med mulighet for oppføring av nye kombinasjonsbygg på inntil 20 000 m² for leietakere.

Utvikler: Dusavika Utvikling AS (K2 Stavanger og Norsea Eiendom)

Prosjektansvarlig
Eirik Houge

Eiendomsutvikler