Næringsveien 6

Fakta
Status
Sted

Vagle, Sandnes

Adresse
Næringsveien 6
Type

Kombinasjonsbygg

Areal

4 000 - 20 000 m²

Tomt

25 mål

Nye kombinasjonsbygg med moderne verksted-, lager- og kontorareal.

Vagle Næringspark er allerede blitt et populært valg for bedrifter med omfattende logistikk og behov for mye plass. Hele planområdet utgjør ca. 500 mål, og første utbyggingsfase er allerede ferdigstilt.

I området har vi en ledig industritomt på ca. 25 mål hvor vi kan reise et nytt kombinasjonsbygg på inntil 20 000 m².

Det er også mulig å dele opp tomten slik at den passer et anlegg på 10 mål tomt og 4 000 m² bygg. Eiendommen forvaltes og eies av K2-RELOG Industrieiendom.

Les mer her.

Utvikler: K2-RELOG Industrieiendom AS (K2 Stavanger og RELOG)

Prosjektansvarlig
Eirik Houge

Eiendomsutvikler