Storemyra 190

Fakta
Status
Sted

Mongstad, Lindås kommune

Adresse
Storemyra 190
Type

Kombinasjonsbygg

Areal

12 000 m²

Tomt

40 mål

Moderne kombinasjonsbygg på Mongstad.

Vi har utviklet et tomteområde på 40 mål på Mongstad.

Det er oppført i alt 12 000 m² bygningsmasse for KCA Deutag, SR Group og Archer. Byggene ble ferdigstilte og tatt i bruk av leietakerne i 2019.

Utvikler: K2 Stavanger og Brai
Entreprenør: Veidekke Entreprenør

Prosjektansvarlig
Gjermund Øren

Eiendomsutvikler