Næringsveien 3

Fakta
Status
Sted

Vagle, Sandnes kommune

Adresse
Næringsveien 3
Type

Kombinasjonsbygg

Areal

6 830 m²

Tomt

14 mål

Moderne kombinasjonsbygg med plass til flere aktører.

Eiendommen ble ferdigstilt i 2019 etter et godt samarbeid med Canrig Robotic Technologies som er leietaker i bygget.

Canrig Robotic Technologies er et fremtidsrettet selskap som utvikler automatiserte løsninger for operasjoner på boredekk. I 2019 flyttet de inn i det nye bygget i Vagle Næringspark. Bygget består av ca. 7 000 m² verksted, lager og kontor.

IKM C6 Technology og Fishency Innovation benytter deler av bygget, men det er plass til flere brukere i kontorlokalene. I tillegg er det muligheter for utvidelsesmuligheter på tomten hvor det f.eks. kan reises nytt verksted-/lagerbygg.

Til sammen ca. 2 000 m² ledige arealer og utbyggingsmuligheter kan tilpasses til nye leietakere. Les mer her.

Utvikler: K2-RELOG Industrieiendom AS (K2 Stavanger og RELOG)
Arkitekt: Aros Arkitekter
Entreprenør: Masiv Bygg

Prosjektansvarlig
Gjermund Øren

Eiendomsutvikler