Næringsveien 4

Fakta
Status
Sted

Vagle, Sandnes

Adresse
Næringsveien 4
Type

Tomter

Areal

N/A

Tomt

17 mål

Fremtidsrettede energistasjoner.

I takt med utviklingen av Vagle Næringspark øker behovet for ulike energistasjoner i området. YX Truck etablerte seg her allerede i begynnelsen av 2020, og Westgass Hydrogen er i ferd med å etablere seg her. Sammen har de et unikt energitilbud bestående av diesel, hydrogen, biogass og elektrisitet.

Samlet benytter YX Truck og Westgass Hydrogen et område på rundt 11 mål i tillegg til internveier på området. Eiendommen forvaltes og eies av K2-RELOG INDUSTRIEIENDOM. Les mer her.

Utvikler: K2-RELOG Industrieiendom AS (K2 Stavanger og RELOG).

Prosjektansvarlig
Gjermund Øren

Eiendomsutvikler