Sjøsiden

Fakta
Status
Sted

Paradis, Stavanger kommune

Adresse
Consul Sigval Bergesens vei
Type

Kontorbygg

Areal

24 000 m²

Tomt

12 mål

Nytt kontorbygg i Paradis.

Sjøsiden er et nytt planlagt kontorbygg på sørsiden av Strømsbrua på tolv etasjer, som nå er ferdig regulert. Det er lagt vekt på å gi det spennende arkitektur, gode planløsninger og smarte tekniske løsninger.  Dette vil fremstå som et attraktivt kontorbygg med sentral beliggenhet. Kvalitet har vært gjennomgående for byggets utforming og innhold.

Beliggenheten er helt unik og byr på et yrende liv omkranset av boligbebyggelse på alle kanter. I krysningen Lagårdsveien og Strømsbrua passerer det daglig ca. 26 000 biler og Paradis stasjon er knutepunktet hvor tog- og busspassasjerer møtes. I rushtiden er det 8 tog- og 70 bussavganger per time ved stasjonen, og gangtid til sentrum er ca. 10 minutter.

Utvikler: K2 Stavanger og Bane NOR Eiendom
Arkitekt: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Prosjektansvarlig
Eirik Houge

Eiendomsutvikler