Paradis Stasjon

Fakta

 • Sted: Stavanger, Paradis
 • Adresse: Lagårdsveien 100, Stavanger kommune
 • Type: Kontor
 • Totalareal: 18 500 kvm kontor fordelt på to bygg.
 • Ledig areal: Byggene er ledig for leietaker.
 • Detaljregulering godkjent.
 • Markedsarbeid påbegynt.

På Paradis stasjon i Stavanger skal vi bygge moderne og miljøvennlige kontorbygg. K2 Stavanger har sammen med Bane Rom Eiendom dannet selskapet Lagårdsveien Utvikling AS. Selskapet skal utvikle og bygge to kontorbygg på Paradis Stasjon. Prosjektet vil på mange måter bli det første trinnet av utbyggingen av Paradis-området.
Paradis Stasjon har en svært attraktiv og sentral beliggenhet, kun 10 minutters gange fra sentrum. Selve stasjonen ligger rett ved inngangen til byggene, og med bil og buss har man god adkomst fra Lagårdsveien, en av hovedveiene til Stavanger sentrum.

Byggene har et samlet volum på 18.500 kvm BRA, og består av 5 etasjer, der 1. etasje er tenkt å brukes til felles funksjoner, og øvrige etasjer til kontor.

Vi planlegger innflytting i 2018. Rammetillatelse foreligger, og Kruse Smith er valgt som entreprenør. Link Arkitektur har utformet prosjektet, som karakteriseres av:

 • 
Attraktiv beliggenhet, spenstig arkitektur, og svært gode utsiktsforhold
 • Moderne, arealeffektive og fleksible kontorløsninger, tilrettelagt for inntil 700 arbeidsplasser
 • Felles kantine og dusj/garderobeanlegg, og parkeringsanlegg under byggene
 • Fremtidsrettede tekniske løsninger, fokus på energieffektivitet, ambisjoner om BREEAM-klassifisering VERY GOOD eller bedre.

Om oss

K2 Stavanger AS ble etablert i Stavanger i 2009. Bak selskapet står lokale eiendomsutviklere med lang erfaring fra eiendomsbransjen.

Kontakt oss

Epost: go@k2-stavanger.no

Adresse

Lars Hertervigsgate 3
P.O.Box 829 Sentrum
4004 Stavanger