Sviland Næringsområde

Fakta

  • Sted: Sandnes Øst
  • Adresse: Fabrikkveien, Sandnes kommune
  • Type: Industri/logistikk
  • Totalareal: 85 000 kvm tomteareal
  • Ledig areal: Ledig for bruker
  • Status: Reguleringsplan er sendt inn til første gangs behandling.

Sammen med Sandnes Tomteselskap skal vi utvikle 85 000 kvm areal til næringsformål. Reguleringsplan er under utarbeidelse. Her vil det være gode mulighet for både mindre og større bedrifter.

Om oss

K2 Stavanger AS ble etablert i Stavanger i 2009. Bak selskapet står lokale eiendomsutviklere med lang erfaring fra eiendomsbransjen.

Kontakt oss

Epost: go@k2-stavanger.no

Adresse

Lars Hertervigsgate 3
P.O.Box 829 Sentrum
4004 Stavanger