Danielsen Service

    vaktmester_cover_danielsen

K2 Stavanger skal være en del av hele verdikjeden fra utvikling til utbygging og drift. For å styrke driftssiden vår kjøpte vi i 2013 20 % av aksjene i Danielsen Service.

Danielsen Service er en totalleverandør av drifts- og vedlikeholdstjenester. Siden oppstarten i 2000 har de bygget stein på stein og er i dag en solid og trygg bedrift med et stort nettverk av kunder og leverandører.

Selskapets satsningsområder er primært vaktmestertjenester og brannvern i nærings- og leilighetsbygg. Mer informasjon på: http://www.danielsenservice.no/

Fakta

  • Danielsen Service:
    Vaktmestertjenester og brannvern i nærings- og leilighetsbygg