Dusavik II

  Dusavik k2 Stavanger

Dusavika er en av de største oljebasene ved Nordsjøen og et viktig knutepunkt for baseaktiviteten langs norskekysten.

I gjeldende kommuneplanarbeid i Stavanger er næringsarealet i Dusavika utvidet med ca. 200 daa.

Det nye næringsområdet skal reguleres til industri- og lagerbedrifter med tilhørende kontorer. Potensielle kunder må kunne dokumentere behov for beliggenhet til sjø, eller de må har tilknytning til energisektoren.

Innenfor de 200 daa som nå er blitt regulert til industri, har vi sammen med Norsea Eiendom opparbeidet en tomt på rundt 18 mål til utelagring. Tomten leies av Norsea AS.

 

Fakta

 • Sted:
  Dusavika, Stavanger kommune
 • Adresse:
  Finnestadveien, 4029 Stavanger
 • Type:
  Næringstomt
 • Totalareal:
  18,5 mål
 • Ledig areal:
  Hele tomten er utleid til Norsea AS
 • Status:
  Tomten er ferdig opparbeidet