Dusavika II - K2 Stavanger

Dusavika II

  Dusavik k2 Stavanger

Dusavika er en av de største oljebasene ved Nordsjøen og et viktig knutepunkt for baseaktiviteten langs norskekysten.

I gjeldende kommunedelplanarbeid i Stavanger er næringsarealet i Dusavika utvidet med ca. 200 daa.

Innenfor disse 200 daa har K2 Stavanger sammen med Norsea Eiendom opparbeidet en tomt på rundt 18 mål til utelagring. Tomten leies av Norsea AS. Det er også igangsatt detaljregulering av 50 mål næringstomt regulert til industri.

 

Fakta

 • Sted:
  Dusavika, Stavanger kommune
 • Adresse:
  Finnestadveien, 4029 Stavanger
 • Type:
  Næringstomt
 • Totalareal:
  50 mål
 • Ledig areal:
  Hele tomten er utleid til Norsea AS
 • Status:
  18 mål ferdig opparbeidet, resterende under regulering