Mongstad

  mongstad hovedbilde

Sammen med BRAI AS har vi utviklet tre nybygg på til sammen 12 000 kvm for KCA Deutag, SR Group og Archer.

I løpet av 2019 er alle byggene tatt i bruk av leietakerne. Den 40 mål store tomten er utviklet med 12 000 kvm byggningsmasse og gode utearealer. Entreprenør er Veidekke.

KCA Deutag har i juni 2019 tatt i bruk nybygget på i overkant av 8 000 kvm, og vil bli nabo til SR Group og Archer i løpet av høsten 2019.

Fakta

 • Sted:
  Mongstad, Lindås kommune
 • Adresse:
  Storemyra, 5954 Mongstad
 • Type:
  Lager/verksted
 • Totalareal:
  ca. 12 000 kvm
 • Status:
  Ferdigstilt høsten 2019