Skeiane stasjon - K2 Stavanger

Aktive prosjekter bolig

Skeiane stasjon

  skeiane_header_web

Sammen med Bane Nor Eiendom planlegger vi boliger og næringslokaler på Skeiane stasjon i Sandnes. Totalt skal det bygges rundt 60 nye boliger.

Skeiane stasjon ligger rundt 700 meter fra sentrum av Sandnes, og prosjektet grenser til Sandvedparken. Eksisterende bygg på tomten skal rives, og reguleringsplanen åpner for en utnyttelse på  ca. 5 300 m2.

Det planlegges med en gjennomgang i første etasje som vil sikre fotgjengertrafikk fra Haakon 7’s gate direkte til jernbanestoppet. Arkitekter er Powerhouse Company.

Fakta

 • Sted:
  Skeiane, Sandnes kommune
 • Adresse:
  Haakon 7’s gate, 4306 Sandnes
 • Type:
  Leiligheter
 • Totalareal:
  ca. 5 300 m2
 • Ledig areal:
  Under regulering
 • Status:
  Under regulering