Prosjekter

Filters
  • There are no filter terms yet
Madla Tress

Moderne og nytt næringslokale med spennende arkitektur.

The Box

Nytt kontorbygg ved Paradis stasjon.

Næringsveien 3

Moderne kombinasjonsbygg med plass til flere aktører.

Sandnes Øst

Nye kombinasjonsbygg med mulighet for handelsvirksomhet.

Vagle Næringspark

Næringstomter ved Ganddal godsterminal.

Kanalsletta 14

Nye kombinasjonsbygg på Forus Vest.

Risavika Tjora

Attraktive industritomter i Risavika.

Stasjons­bygget

Arkitektonisk signalbygg på Paradis Stasjon.